Poprzednie mioty/ Previous litters

W naszej hodowli nie mieliśmy jeszcze miotu lwich piesków.