Aktualny miot/ Current litter

Hodowla Figelio poleca lwiego pieska CYRYLA Pozytywne A.D.H.D. (wł. Iwona Piechota 517 607 372) urodzonego 12.12.2018 r. w hodowli Pozytywne A.D.H.D. (ZKwP O/Łódź).